home cursussen docent referenties contact
 
  Diclaimer
 
   

Op de website van Moes & de Meyere zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Moes & de Meyere heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de Moes & de Meyere site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Moes & de Meyere staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Moes & de Meyere aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Moes & de Meyere wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Moes & de Meyere garandeert evenmin dat de Moes & de Meyere site foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de Moes & de Meyere site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Moes & de Meyere niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Moes & de Meyere wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Moes & de Meyere, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Moes & de Meyere site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Moes & de Meyere site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Moes & de Meyere, de inhoud van de Moes & de Meyere site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de Moes & de Meyere site en op deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

KvK Amsterdam 33239112       BTW id NL008652454B01      rek.nr. 544942299       disclaimer      Moes & de Meyere
 

ind. interieur tekenen | teamcursus perspectief | plattegrond en schaaltekenen | architectuur perspectief | tekenen & schilderen | basis adobe photoshop